Անցնել վերնագիր Բաց թողնել հիմնական բովանդակությունը Բաց թողնել footer
թարգմանել

 

Tմիջառարկայական Rորոնում, Eքանակություն և Engagement կենտրոն

UNM HSC Transdisciplinary Research, Equity and Engagement (TREE) Վարքագծային առողջության առաջընթացի կենտրոնը տասներկուսի մեջ է: Գերազանցության հետազոտական ​​կենտրոններ կողմից ֆինանսավորվող Փոքրամասնությունների առողջության և առողջության անհամամասնությունների ազգային ինստիտուտ.

NIMHD հավելվածի դրամաշնորհ #U54 MD004811-10 (S)

Health Equity Innovation Hub

«Տարբեր խմբերի և առարկաների համախմբումը հույս և համագործակցություն է հաղորդում»:

- Գնահատման հարցման պատասխանող

Համայնքի ձեռքեր

 

Համայնքային համագործակցություն

Հյուսել NM

Լայն ներգրավվածություն՝ գնահատելու COVID-19 պատվաստանյութի հավասարությունը

https://www.weavenm.org/

 

Առողջապահության հավասարության գագաթնաժողով

Գործընկերություններ գործողության մեջ

Առողջության հավասարության ուղիներ

https://hsc.unm.edu/health-equity/summit.html

Equity In Policy Training Institute

https://equityinpolicy.org/

 

Քուերենսիա

 https://queerencianm.org/

 

MTIC

Medicina Tradicional Intercultural Y Comunitaria

TREE կենտրոն Կոնտակտ

UNM Transdisciplinary Research, Equity and Engagement Center for Advancing Behavioral Health (TREE Center)
1011 Las Lomas Rd NE
Albuquerque, NM 87102

MSC07-4265
1 Նյու Մեքսիկոյի համալսարան
Albuquerque, NM 87131

NIMHD դրամաշնորհ #U54 MD004811-10

Office: 505-243-6803

Տնօրեն և գլխավոր քննիչ
Lisa Cacari Stone, PhD, MS, MA (ella y suya/ նա, իր և իր)
lcacari-stone@salud.unm.edu

Էլ. հասցե՝ treecenter@unm.edu