Մեր սարքավորումները

սարքավորումներ պարոն

Siemens սոնատ
1.5T MR սկաներ

Siemens Sonata 1.5 T MR սկաներ


Philips Brilliance Big Bore 16 Slice CT սկաներ


Philips PCR Eleva համակարգչային ռադիոգրաֆիայի ընթերցող


սարքավորումներ ct

Philips Brilliance
Big Bore CT սկաներ

GE AMXIV Plus շարժական ռենտգենյան սարք


GE AMX-4 շարժական ռենտգենյան սարք


Sonosite 180 Ուլտրաձայնային հետազոտություն


Hewlett-Packard 43805N Faxitron


pacs ընթերցման կայան

Դոկտոր Հեչը դիտում է պատկերներ
PACS ընթերցման կայանում:

Shel Labs LI27 25 խորանարդանոց սառնարանային ինկուբատոր


Օմեգա FOB104 4-ալիքային օպտիկամանրաթելային ջերմաչափության համակարգ
(MR- համատեղելի)


PACS համակարգը և ընթերցման 2 կայանը


Mac Pro Xeon 64-բիթանոց կայան