Անցնել վերնագիր Բաց թողնել հիմնական բովանդակությունը Բաց թողնել footer
թարգմանել

 Հետազոտության ոլորտները

 Հումանիտար գիտություններից մինչև առողջապահություն, COPH-ը համագործակցում է համայնքների հետ և հետազոտություններ է իրականացնում բազմաթիվ ոլորտներում: