Դինա Հիլ, բ.գ.թ.

Բաղադրիչ 5 համահիմնադիր քննիչ

Հոգեբուժության և վարքային գիտությունների ամբիոն

Լուսանկարը `ճշմարիտ

Կոնտակտային տվյալներ

Հեռ. (505) 272-8833
Էլ. հասցե՝
Web: Հետազոտության պրոֆիլ