$ {alt}
Ալլան Սթոունի կողմից

Կյանքում. Դոկտոր Ֆավիա Դուբիկ

Այս հրատարակության մեջ Կյանքում Բժիշկ Ֆավիա Դուբիկը բացում է բժշկական դպրոցի մասին ՝ հաղթահարելով քաղցկեղը և մնալով տոկուն:
Կատեգորիաներ: Google Խմբերի սկզբնական էջ