Ավագ գործադիր տնօրեն - Ֆինանսներ և վարչարարություն

MSC09 5300
1 Նյու Մեքսիկոյի համալսարան
ALBUQUERQUE, NM 87131

Ֆիզիկական գտնվելու վայրը.
Առողջապահական գիտությունների և ծառայությունների շենք, 3 -րդ հարկ
2500 Մարմար ՄԱՍ

Հեռ. (505) 272-5849