ուսուցում

Հովանավորվող ծրագրերի գրասենյակ (SPO)

MSC09 5220
1 Նյու Մեքսիկոյի համալսարան
ALBUQUERQUE, NM 87131-0001

Ֆիզիկական գտնվելու վայրը.
1650 համալսարանի բլուր NE
Երկրորդ հարկ, սյուիտ 2200

Հեռ. (505) 272-9383
Ֆաքս: (505) 272-0159

ուսուցում

Գործիքներ


Ներքին ուսուցման դասընթացներ

Այստեղ մենք տրամադրում ենք այն դասընթացների ցանկը, որոնք դուք կարող եք վերցնել, որոնք տրամադրվում են Առողջապահական գիտությունների կենտրոնի (ԲՈՀ) աշխատակիցների կողմից: Այս դասընթացներից շատերը պետք է գրանցվեն Learning Central- ի միջոցով:

  • Ներքին բյուջեի աշխատանքային թերթ (IBW) ուսուցում / HSC 103-001