Անցնել վերնագիր Բաց թողնել հիմնական բովանդակությունը Բաց թողնել footer

Բարի գալուստ
Ֆակուլտետի գիտական ​​աշխատանքների գրասենյակ

Մեր գրասենյակները սերտորեն համագործակցում են պրոֆեսորադասախոսական կազմի անդամների հետ՝ ապահովելու համար, որ նրանք ունենան անհրաժեշտ գործիքներ և ռեսուրսներ՝ իրենց դերերում գերազանցելու և առողջապահական գիտություններում իրենց կարիերան առաջ մղելու համար:

Մեր տեսլականը Առողջապահական գիտություններն են, որտեղ դասախոսները ստանում են արդյունավետ, ժամանակին և հարգալից վարչական աջակցություն՝ հեշտությամբ մատչելի տեղեկատվությունով և արդյունավետ մեխանիզմներով՝ արտահայտելու իրենց կարծիքը իրենց վրա ազդող հարցերի վերաբերյալ:

Մենք պրոֆեսորադասախոսական կազմի անդամներին տրամադրում ենք ռեսուրսներ և ուղղորդումներ հետազոտության, ծառայության, պրոֆեսիոնալիզմի և էթիկայի ոլորտներում: