Ոչ հովանավորվող ծրագրեր

Հետմահու ռենտգենյան ճառագայթային համակարգչային տոմոգրաֆիայի (կախարդական տոմոգրաֆիայի) կիրառումը կախովի մահերի գնահատման գործում
Համահեղինակներ ՝ Էլիֆրից և Կաստենբաում
Կախվածության հետևանքով մահացության մի շարք կրկնակի կուրացված CT և դիահերձման արդյունքների համեմատություն: